Poslání, uplatnění, rozvoj

ÚvodO násPoslání a cíle

Poslání

Budovat v mladých a široké veřejnosti odpovědný postoj za vlastní budoucnost, podpořit rozvoj osobních a profesionálních dovedností k uplatnění na trhu práce a rozvíjet potřebné kompetence k zaměstnatelnosti, a to vše v souladu s principy tolerance a solidarity.

Cíle

Poskytovat informační servis mládeži, rodičům a odborné veřejnosti v oblasti vzdělávání, uplatnění na trhu práce, mezinárodních aktivit

  • Umožňovat zapojení do mezinárodních programů
  • Umožňovat rozvoj jazykových dovedností
  • Zajišťovat workshopy a interaktivní semináře v oblasti multikulturní a globální výchovy, jazykových dovedností, rozvoji kompetencí pro trh práce a zaměstnanost, sebezkušenosti a sebepoznávání
  • Zajišťovat neformálně vzdělávací aktivity pro mládež
  • Umožňovat vzdělávání pracovníků s mládeží
  • Umožňovat dobrovolnickou činnost
  • Zajišťovat odborné stáže, praxe, exkurze
  • Poskytovat služby kariérového poradenství

ADMINISTRACE | Design vision - internetová agentura