Neformální vzdělávání

ÚvodAktivityNeformální vzdělávání

  • Workshopy a interaktivní semináře pro mládež v oblasti sebepoznání, rozvoj kompetencí ve vztahu k trhu práce a zaměstnávání, jazykové kompetence
  • Workshopy a interaktivní semináře pro odbornou veřejnost (pracovníky s mládeží) v oblasti práce s mládeží, globální a rozvojové výchovy
  • Workshopy a interaktivní semináře na zakázku dle potřeb zadavatele (se zaměřením na sebepoznání, kariéru, propojení vzdělání a uplatnění na trhu práce)
  • Prezentační dovednosti
  • Zajištění stáží, praxí a exkurzí v organizaci a u spolupracujících subjektů – firmách, úřadech
aim@aimatsupport.eu

ADMINISTRACE | Design vision - internetová agentura