Mezinárodní projekty

ÚvodAktivityMezinárodní projekty

  • Projekty pro mládež
  • Projekty pro pracovníky s mládeží
  • Hostující a koordinující organizace pro projekty Evropského srobu solidarity v programu Erasmus+

Realizované projekty v rámci programu Erasmus+

EVS: FAIR Equal Opportunities to Disadvantaged in Rural Areas, 11/207-10/2018

Grantová smlouva č. 2017-1-CZ01-KA105-034605 uzavřená s Domem zahraniční spolupráce

European Solidarity in Community 02/2019-12/2021

Grantová smlouva č. 2018-1-CZ01-ESC12-059799 uzavřená s Domem zahraniční spolupráce

zacek@aimatsupport.eu

ADMINISTRACE | Design vision - internetová agentura